Ogólnopolski
kurs gitarowy
XIII edycja
24.08–30.08.2021 r.

Organizator: Stowarzyszenie PLUS ULTRA w Tarnowie

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie PLUS ULTRA w Tarnowie - powstała w grudniu 2008 roku organizacja, która w swojej statutowej działalności ma m.in. upowszechnianie edukacji muzycznej, promocję wartościowych przedsięwzięć kulturalnych, integrację środowiska kulturalnego, inicjowanie przedsięwzięć edukacyjnych. 

Obecnie zarząd stowarzyszenia tworzą: Grzegorz Pulit - prezes, Marian Kurek - wiceprezes, Rafał Pławecki - sekretarz, Marcin Pulit - skarbnik, Grzegorz Zieliński - członek. 


to warsztaty gitarowe i towarzyszące im koncerty wewnętrzne i otwarte. Propozycja ta w sposób idealny ilustruje zasadę: przyjemne z pożytecznym. Z jednej strony mamy wypoczynek w atrakcyjnej scenerii (ośrodek Vincentinum w Krzeszowicach), z drugiej doskonalenie warsztatu muzycznego i poszerzanie wiedzy muzycznej pod okiem wybitnych pedagogów i muzyków.

Warsztaty są skierowane do uczniów szkół muzycznych (I i II stopnia) oraz studentów akademii muzycznych z całego kraju. Uczestnicy poprzez udział w lekcjach mistrzowskich podnoszą swoje umiejętności, poszerzają swoją wiedzę i kulturę muzyczną, a także rozwijają swoje pasje i talenty.

Uczestnicy kursu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, który można pobrać niżej. 


Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa (Karta Zgłoszenia) oraz dokonanie opłaty w wysokości 1870 zł w przypadku Uczestników Czynnych lub 1420 zł w przypadku Uczestników Biernych.
Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia PLUS ULTRA: Krakowski Bank Spółdzielczy oddział Lisia Góra, nr konta 47 8591 0007 0110 0310 7777 0001, w dwóch ratach:
- pierwsza do 18 maja 2021 r. w wysokości 1150 zł w przypadku Uczestników Czynnych lub 700 zł
w przypadku Uczestników Biernych.
- druga do 30 czerwca 2021 r. w wysokości 720 zł zarówno w przypadku Uczestników Czynnych jak
i Uczestników Biernych.
W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach pierwsza rata nie podlega zwrotowi.
Wypełnioną Kartę Zgłoszenia (do pobrania na stronie www.mistrziuczen.pl ) opatrzoną czytelnym podpisem przynajmniej jednego z rodziców lub prawnego opiekuna Uczestnika (dotyczy osób niepełnoletnich) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: grzegorzpulit@gamar.net.pl
Więcej szczegółów dotyczących uczestnictwa w Warsztatach znajduje się w regulaminie, którego akceptacja jest koniecznym warunkiem udziału w Warsztatach.  

Wykładowcy

Waldemar Gromolak

Wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu, wirtuoz gitary klasycznej, uznany i wysoko ceniony solista i kameralista - jest absolwentem Hochschule für Musik w Kolonii w klasie światowej sławy gitarzystów prof. Roberto Aussela i prof. Huberta Käppela. Zwyciężył w wielu renomowanych konkursach gitarowych, m.in. w Kolonii, Weimarze, Volos, Krakowie.
Jego "Concierto de Aranjuez" Joaquina Rodrigo to pierwsze polskie nagranie gitarowe, które otrzymało nominację do prestiżowej nagrody muzycznej FRYDERYK.
.

Marek Nosal

Profesor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz dziekan Wydziału Instrumentalnego tej uczelni. Jego uczniowie i studenci wielokrotnie zdobywali laury na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Często wyróżniany za osiągnięcia pedagogiczne, zapraszany do uczestnictwa w pracach jury konkursów gitarowych oraz do prowadzenia warsztatów i lekcji mistrzowskich. Został uhonorowany m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Nagrodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

Wojciech Lipiński

W 2003 roku ukończył studia na Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Jerzego Nalepki, a w roku 2006 uzyskał dyplom studiów podyplomowych w niemieckiej Hochschule fur Kunste Bremen, gdzie studiował pod okiem Jensa Wagnera i profesora Bernarda Hebb’a. Jest adiunktem na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Płyta jego zespołu Lime Tree Quartet zebrała dobre recenzje i była dwukrotnie prezentowana w audycji Trzy Kwadranse Jazzu - Jana Ptaszyna Wróblewskiego. 

Krzysztof Meisinger

W opinii wielu krytyków muzycznych, jak i melomanów z całego świata, jest jednym z najbardziej fascynujących i charyzmatycznych młodych gitarzystów klasycznych. Jest zwycięzcą i laureatem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów.
Występuje na całym świecie, grając recitale solowe, muzykę kameralną oraz z orkiestrą m.in. w USA, Japonii, Niemczech, Francji, Anglii, Serbii, Austrii, Hiszpanii, Grecji, Szwajcarii, we Włoszech, na Łotwie i Ukrainie.
Zainspirował wielu kompozytorów do napisania nowych utworów na gitarę. Tacy kompozytorzy jak Dmitri Varelas, czy Atanas Ourkouzounov dedykowali mu swoje kompozycje.
Jego nagrania otrzymują liczne wyróżnienia i znakomite recenzje światowej krytyki.  

Marek Pasieczny

Jeden z najlepszych polskich kompozytorów tworzących utwory na gitarę. Równie ceniony w Polsce, jak i za granicą. Obecnie mieszka i pracuje na uczelniach w Londynie i Guildford (University of Surrey) w Wielkiej Brytanii. Jego kariera rozpoczęła się we Wrocławiu na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, później kontynuował studia na The Royal Scottish Academy of Music and Drama w Glasgow. W 2011 roku rozpoczął doktorat w Australii na Central Queensland University oraz The Sydney University Conservatorium of Music w zakresie wykonawstwa i kompozycji.
Blisko współpracuje z takimi gwiazdami, jak Hilary Hahn, Roland Dyens, Carlo Domeniconi, Kazuhito Yamashita, David Russell, Odair Assad, Badi Assad, Duo Melis.